Wissel

Uit ArchiefWiki
(Doorverwezen vanaf Wisselbrief)
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een bijzondere vorm van betalingsopdracht, zij het niet aan een comptabele functionaris maar aan een debiteur, is de wissel of wisselbrief, waarin de ondertekenaar, meestal een crediteur (trekker), aan een debiteur (betrokkene) opdracht geeft tot uitbetaling van een som geld aan een derde (nemer).

Toelichting
* Wissels komen in archieven vrijwel alleen voor in de vorm van een kwitantie.

  • Bij het omschrijven van de redactionele vorm van een archiefstuk gaat men uit van de functie ervan; een mandaat, wissel of cheque voorzien van een verklaring van uitbetaling is een kwitantie: deze functie bepaalt immers de plaats in het archief.


Gerelateerde termen
* kwitantie, mandaat, cheque, kwitantie, archief
Referentie
* ANV, lemma 71

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Wissel

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een bijzondere vorm van betalingsopdracht, zij het niet aan een comptabele functionaris maar aan een debiteur, is de wissel of wisselbrief, waarin de ondertekenaar, meestal een crediteur (trekker), aan een debiteur (betrokkene) opdracht geeft tot uitbetaling van een som geld aan een derde (nemer).

Toelichting

  • Wissels komen in archieven vrijwel alleen voor in de vorm van een kwitantie.
  • Bij het omschrijven van de redactionele vorm van een archiefstuk gaat men uit van de functie ervan; een mandaat, wissel of cheque voorzien van een verklaring van uitbetaling is een kwitantie: deze functie bepaalt immers de plaats in het archief.

Bron

  • ANV, lemma 71.

Lexicon van Nederlandse archieftermen (1983)

Een wissel is een geschrift, waarin de ondertekenaar (trekker) aan een geadresseerde (betrokkene) opdracht geeft tot betaling van een bepaalde geldsom aan een aangewezen persoon (nemer).

Toelichting

  • Wissels worden meestal geboekt in registers, te weten in een remiseboek, waarin men de wissels boekt die men ter betaling aan debiteuren (de betrokkenen) heeft gezonden, en een traiteboek, waarin de wissels worden geregistreerd die men van crediteuren (trekkers) ter betaling heeft ontvangen. Het remiseboek wordt opgemaakt door de trekker, het traiteboek door de betrokkene.
  • Endosseren is het overdragen van de eigendom van een wissel aan een ander. Een wisselprotest is een akte, opgemaakt door een notaris of deurwaarder, waarin wordt vastgesteld dat een wissel niet wordt geaccepteerd of betaald.
  • Synoniem voor wissel is wisselbrief.

Bron


Archivistische terminologie (1975)

Een wisselbrief is een brief waarin de opdrachtgever (trekker) aan de geadresseerde (betrokkene) opdracht geeft tot betaling van een bepaalde geldsom aan een aangewezen persoon (nemer).

Toelichting

  • Indien de wisselbrief "aan order" is gesteld, kan deze door de nemer worden overgedragen aan een ander (endossement). Indien het endossement de geëndosseerde niet met name aanduidt, heet het endossement "aan toonder" of "blanco".

Overgenomen uit


Relaties

BT: Mandaat, Bevelschrift

RT: Cheque

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over WisselRDF-feed
Term Bron OmschrijvingEen bijzondere vorm van betalingsopdracht, Een bijzondere vorm van betalingsopdracht, zij het niet aan een comptabele functionaris maar aan een debiteur, is de wissel of wisselbrief, waarin de ondertekenaar, meestal een crediteur (trekker), aan een debiteur (betrokkene) opdracht geeft tot uitbetaling van een som geld aan een derde (nemer). ng van een som geld aan een derde (nemer).
Term Bron ReferentieANV, lemma 71
Term Bron RelatieKwitantie  +, Mandaat  +, Cheque  + en Archief  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron ToelichtingWissels komen in archieven vrijwel alleen Wissels komen in archieven vrijwel alleen voor in de vorm van een kwitantie.
  • Bij het omschrijven van de redactionele vorm van een archiefstuk gaat men uit van de functie ervan; een mandaat, wissel of cheque voorzien van een verklaring van uitbetaling is een kwitantie: deze functie bepaalt immers de plaats in het archief. e bepaalt immers de plaats in het archief.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen