Verklaring

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Akte waarbij een persoon, groep personen of organisatie een uitspraak doet gericht op enig rechtsgevolg.

Toelichting
* Sommige typen verklaring hebben hun eigen, onmiddellijk herkenbare redactionele vorm. Bekende voorbeelden van een verklaring zijn diploma of bul, paspoort, rijbewijs (dit is echter ook op te vatten als vergunning, zie onder beschikking); exploot, de verklaring van een deurwaarder, dat hij een hem opgedragen taak heeft verricht; polis, een verklaring door een verzekeraar dat hij onder bepaalde voorwaarden een financiële of andere prestatie zal leveren; bewijs van aandeel. Bijzondere typen zijn ook codicil, schuldbekentenis, obligatie en getuigschrift.

 • In andere gevallen vindt men de term verklaring aangevuld met een term ter kenschetsing van de inhoud: het archiefbeheer kent als voorbeelden de verklaring van vernietiging, van overdracht of overbrenging. Een ander voorbeeld is de verklaring van geen bezwaar.
 • Verklaringen voor een notaris hebben de redactionele vorm van een proces-verbaal, zie ook onder akte. Zij worden meestal naar hun functie beschreven, dus beginnend met 'akte van'. Vóór 1809 in Nederland en 1803 in België, Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn bekende vormen de attestatie in de zin van getuigenverklaring en het wisselprotest, een verklaring dat de uitbetaling van een wissel (zie onder mandaat) wordt geweigerd; de moderne vorm hiervan is de akte van non-acceptatie of non-betaling.
 • Een verklaring in plechtige vorm is een oorkonde.


Gerelateerde termen
* akte, redactionele vorm, diploma, bul, paspoort, rijbewijs, vergunning, beschikking, exploot, polis, codicil, obligatie, getuigschrift, archiefbeheer, vernietiging, overdracht, overbrenging, proces-verbaal, wisselprotest, mandaat, oorkonde
Referentie
* ANV, lemma 68.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een verklaring is een

Akte waarbij een persoon, groep personen of organisatie een uitspraak doet gericht op enig rechtsgevolg.

Toelichting

 • Sommige typen verklaring hebben hun eigen, onmiddellijk herkenbare redactionele vorm. Bekende voorbeelden van een verklaring zijn diploma of bul, paspoort, rijbewijs (dit is echter ook op te vatten als vergunning, zie onder beschikking); exploot, de verklaring van een deurwaarder, dat hij een hem opgedragen taak heeft verricht; polis, een verklaring door een verzekeraar dat hij onder bepaalde voorwaarden een financiële of andere prestatie zal leveren; bewijs van aandeel. Bijzondere typen zijn ook codicil, schuldbekentenis, obligatie en getuigschrift.
 • In andere gevallen vindt men de term verklaring aangevuld met een term ter kenschetsing van de inhoud: het archiefbeheer kent als voorbeelden de verklaring van vernietiging, van overdracht of overbrenging. Een ander voorbeeld is de verklaring van geen bezwaar.
 • Verklaringen voor een notaris hebben de redactionele vorm van een proces-verbaal, zie ook onder akte. Zij worden meestal naar hun functie beschreven, dus beginnend met 'akte van'. Vóór 1809 in Nederland en 1803 in België, Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn bekende vormen de attestatie in de zin van getuigenverklaring en het wisselprotest, een verklaring dat de uitbetaling van een wissel (zie onder mandaat) wordt geweigerd; de moderne vorm hiervan is de akte van non-acceptatie of non-betaling.
 • Een verklaring in plechtige vorm is een oorkonde.

Bron

 • ANV, lemma 68.


Relaties

BT: Akte,

NT: Attestatie, Bul, Codicil, Diploma, Exploot, Getuigschrift, Obligatie, Oorkonde, Paspoort, Polis, Rijbewijs, Schuldbeketenis, Wisselprotest, Verklaring van overbrenging,

RT: Authentieke akte, Proces-verbaal,

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over VerklaringRDF-feed
Term Bron OmschrijvingAkte waarbij een persoon, groep personen of organisatie een uitspraak doet gericht op enig rechtsgevolg.
Term Bron ReferentieANV, lemma 68.
Term Bron RelatieAkte  +, Redactionele vorm  +, Diploma  +, Bul  +, Paspoort  +, Rijbewijs  +, Vergunning  +, Beschikking  +, Exploot  +, Polis  +, Codicil  +, Obligatie  +, Getuigschrift  +, Archiefbeheer  +, Vernietiging  +, Overdracht  +, Overbrenging  +, Proces-verbaal  +, Wisselprotest  +, Mandaat  + en Oorkonde  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron ToelichtingSommige typen verklaring hebben hun ei Sommige typen verklaring hebben hun eigen, onmiddellijk herkenbare redactionele vorm. Bekende voorbeelden van een verklaring zijn diploma of bul, paspoort, rijbewijs (dit is echter ook op te vatten als vergunning, zie onder beschikking); exploot, de verklaring van een deurwaarder, dat hij een hem opgedragen taak heeft verricht; polis, een verklaring door een verzekeraar dat hij onder bepaalde voorwaarden een financiële of andere prestatie zal leveren; bewijs van aandeel. Bijzondere typen zijn ook codicil, schuldbekentenis, obligatie en getuigschrift.
 • In andere gevallen vindt men de term verklaring aangevuld met een term ter kenschetsing van de inhoud: het archiefbeheer kent als voorbeelden de verklaring van vernietiging, van overdracht of overbrenging. Een ander voorbeeld is de verklaring van geen bezwaar.
 • Verklaringen voor een notaris hebben de redactionele vorm van een proces-verbaal, zie ook onder akte. Zij worden meestal naar hun functie beschreven, dus beginnend met 'akte van'. Vóór 1809 in Nederland en 1803 in België, Nederlands Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn bekende vormen de attestatie in de zin van getuigenverklaring en het wisselprotest, een verklaring dat de uitbetaling van een wissel (zie onder mandaat) wordt geweigerd; de moderne vorm hiervan is de akte van non-acceptatie of non-betaling.
 • Een verklaring in plechtige vorm is een oorkonde. klaring in plechtige vorm is een oorkonde.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen