Reproductie

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

a. Buiten of na de archiefvorming vervaardigde fotografische of digitale afbeelding van een document.

b. Procedé waarbij afbeeldingen als onder a. worden vervaardigd.

Toelichting
* * Het onderscheid ten opzicht van de kopie als gedefinieerd onder afschrift is dat de reproductie geen verband behoeft te hebben met taken, activiteiten of handhaving van de rechten van de archiefvormer.

 • Synoniem voor de fotografische afbeelding is fotokopie. De bijzondere vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrostatisch procedé heet xerokopie.
 • De reproductie kan op ware grootte, op fotografische microfilm en digitaal zijn, en van een origineel in een van deze zelfde vormen.
 • Microfilm komt voor als zilverfilm, positief en negatief, en diazo, positief, op rolfilm in het formaat 36 en 16 mm en als microfiche met met briefkaartformaat. De zilverfilm bestaat ook in kleur.
 • Bij archiefdiensten vindt reproductie meestal plaats om slijtage en beschadiging van veel geraadpleegde originelen te voorkomen. Deze vorm van reproductie heet ook gebruikskopiëring.
 • Reproductie onder b. als vorm van risicobeperking of beveiliging van papieren documenten geschiedt op microfilm, en heet schaduwverfilming of veiligheidsverfilming. Het maken van back-ups van digitale documenten is vergelijkbaar.
 • Een gedrukte afbeelding die in verschijningsvorm het oorspronkelijke document zo veel mogelijk benadert is een facsimile


Gerelateerde termen
* Archiefvorming, Afbeelding, Document, Afbeelding, Fotokopie, Afschrift, Origineel, Microfilm, Schaduwverfilming, Facsimile, Veiligheidsverfilming, Gerbruikskopiëring, Archiefdienst
Referentie
* [[Term_Bron_Referentie::ANV, lemma 161.]]

Terminologie voor grafische archivalia (1989)

Is een kopie, die langs (foto)mechanische weg is vervaardigd.

Toelichting
* Het is beter de term foto niet te gebruiken als het om een fotografische reproduktie gaat.
Gerelateerde termen
* Kopie, Foto
Referentie
* Terminologie grafische archivalia, lemma 31.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een reproductie is een

a. Buiten of na de archiefvorming vervaardigde fotografische of digitale afbeelding van een document.

b. Procedé waarbij afbeeldingen als onder a. worden vervaardigd.

Toelichting

 • Het onderscheid ten opzicht van de kopie als gedefinieerd onder 51 is dat de reproductie geen verband behoeft te hebben met taken, activiteiten of handhaving van de rechten van de archiefvormer.
 • Synoniem voor de fotografische afbeelding is fotokopie. De bijzondere vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrostatisch procedé heet xerokopie.
 • De reproductie kan op ware grootte, op fotografische microfilm en digitaal zijn, en van een origineel in een van deze zelfde vormen.
 • Microfilm komt voor als zilverfilm, positief en negatief, en diazo, positief, op rolfilm in het formaat 36 en 16 mm en als microfiche met met briefkaartformaat. De zilverfilm bestaat ook in kleur.
 • Bij archiefdiensten vindt reproductie meestal plaats om slijtage en beschadiging van veel geraadpleegde originelen te voorkomen. Deze vorm van reproductie heet ook gebruikskopiëring.
 • Reproductie onder b. als vorm van risicobeperking of beveiliging van papieren documenten geschiedt op microfilm, en heet schaduwverfilming of veiligheidsverfilming. Het maken van back-ups van digitale documenten is vergelijkbaar.
 • Een gedrukte afbeelding die in verschijningsvorm het oorspronkelijke document zo veel mogelijk benadert is een facsimile


Bron

 • ANV, lemma 161.


Terminologie voor grafische archivalia (1989)

Een reproduktie

Is een kopie, die langs (foto)mechanische weg is vervaardigd.

Toelichting

 • Het is beter de term foto niet te gebruiken als het om een fotografische reproduktie gaat.

Overgenomen uit

Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over ReproductieRDF-feed
Term Bron Omschrijvinga. Buiten of na de archiefvorming vervaardigde fotografische of digitale afbeelding van een document. b. Procedé waarbij afbeeldingen als onder a. worden vervaardigd. en Is een kopie, die langs (foto)mechanische weg is vervaardigd.
Term Bron ReferentieTerminologie grafische archivalia, lemma 31.
Term Bron RelatieArchiefvorming  +, Afbeelding  +, Document  +, Fotokopie  +, Afschrift  +, Origineel  +, Microfilm  +, Schaduwverfilming  +, Facsimile  +, Veiligheidsverfilming  +, Gerbruikskopiëring  +, Archiefdienst  +, Kopie  + en Foto  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003) en Terminologie voor grafische archivalia (1989)
Term Bron Toelichting* Het onderscheid ten opzicht van de kopie * Het onderscheid ten opzicht van de kopie als gedefinieerd onder afschrift is dat de reproductie geen verband behoeft te hebben met taken, activiteiten of handhaving van de rechten van de archiefvormer.
 • Synoniem voor de fotografische afbeelding is fotokopie. De bijzondere vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrostatisch procedé heet xerokopie.
 • De reproductie kan op ware grootte, op fotografische microfilm en digitaal zijn, en van een origineel in een van deze zelfde vormen.
 • Microfilm komt voor als zilverfilm, positief en negatief, en diazo, positief, op rolfilm in het formaat 36 en 16 mm en als microfiche met met briefkaartformaat. De zilverfilm bestaat ook in kleur.
 • Bij archiefdiensten vindt reproductie meestal plaats om slijtage en beschadiging van veel geraadpleegde originelen te voorkomen. Deze vorm van reproductie heet ook gebruikskopiëring.
 • Reproductie onder b. als vorm van risicobeperking of beveiliging van papieren documenten geschiedt op microfilm, en heet schaduwverfilming of veiligheidsverfilming. Het maken van back-ups van digitale documenten is vergelijkbaar.
 • Een gedrukte afbeelding die in verschijningsvorm het oorspronkelijke document zo veel mogelijk benadert is een facsimile zo veel mogelijk benadert is een facsimile en Het is beter de term foto niet te gebruiken als het om een fotografische reproduktie gaat.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen