Rapport

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Verslag of nota, in opdracht of ambtshalve uitgebracht.

Toelichting
* * Een bijzondere vorm is verbaal, dat ambtshalve (oorspronkelijk mondeling), bijvoorbeeld door een teruggekeerde gezant aan zijn opdrachtgever, de Staten-generaal van de Republiek voor 1796, werd uitgebracht: het bestond uit het relaas, het eigenlijke rapport in moderne zin, en bijlagen of relatieven.

  • Zie voor verbaal.


Gerelateerde termen
* Verslag, Nota (I), Verbaal (I), Relaas, Bijlage, Verbaal (II)
Referentie
* ANV, lemma 84.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een rapport is een

Verslag of nota (I), in opdracht of ambtshalve uitgebracht.

Toelichting

  • Een bijzondere vorm is verbaal (I), dat ambtshalve (oorspronkelijk mondeling), bijvoorbeeld door een teruggekeerde gezant aan zijn opdrachtgever, de Staten-generaal van de Republiek voor 1796, werd uitgebracht: het bestond uit het relaas, het eigenlijke rapport in moderne zin, en bijlagen of relatieven.
  • Zie voor verbaal (II).

Bron

  • ANV, lemma 84.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een rapport is een volgens opdracht of ambtshalve uitgebracht verslag betreffende een bijzonder geval.

Toelichting

  • Een rapport bevat meestal een conclusie.
  • Een bijzondere vorm van rapport is het verbaal (niet te verwarren met de definitie van verbaal); dit bevat het schriftelijke verslag van een gezant dat deze tevoren mondeling (verbalement) ter vergadering heeft uitgebracht en waaraan ter adstructie bijlagen zijn toegevoegd.

Overgenomen uit


Archivistische terminologie (1975)

Een rapport is een geschrift houdende een volgens opdracht of ambtshalve uitgebracht verslag van bevindingen of handelingen.

Overgenomen uit


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen