Overdragen

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Overdracht of overdragen is de

Procedure waarbij een archiefbeheerder archiefbescheiden plaatst onder de verantwoordelijkheid van een andere archiefbeheerder.

Toelichting
* * Gezien vanuit de nieuwe beheerder is dit overname.

  • De eigendom hoeft niet over te gaan.
  • Van de overdracht wordt een verklaring opgemaakt, waarbij een staat van archiefstukken wordt gevoegd, de overdrachtslijst. Deze kan mede als voorlopige inventaris dienen.


Gerelateerde termen
* Archiefbeheerder, Archiefbescheiden, Verklaring, Staat, Archiefstuk, Overdrachtslijst, Inventaris
Referentie
* ANV, lemma 177.

Remano (2004)

[[Term_Bron_Omschrijving::Proces van het archiefsysteem. Het onder beheer brengen van archiefdocumenten bij een ander archiefsysteem. Het meest bekende voorbeeld van overdragen is het overbrengen van archiefdocumenten vanuit het dynamisch of semi-statisch archief (archiefruimte) naar statisch archief een (archiefbewaarplaats) Ook het intern overdragen (van archiefruimte naar archiefruimte of tussen archiefbewaarplaatsen onderling) wordt als zodanig aangemerkt.]]


Gerelateerde termen
* archiefruimte, archiefbewaarplaats
Referentie
* Remano

NEN-ISO 15489

verandering in de zorg, eigendom en/of verantwoordelijkheid voor archiefbescheiden

Toelichting
* Opgenomen als 'overdracht' in NEN-ISO 15489.


Referentie
* NEN-ISO 15489

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Overdracht of overdragen is de

Procedure waarbij een archiefbeheerder archiefbescheiden plaatst onder de verantwoordelijkheid van een andere archiefbeheerder.

Toelichting

Bron

  • ANV, lemma 177.


Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)

Overdracht van archiefbescheiden is de algemene archivistische term voor de verschillende procedures waarmee archiefbescheiden aan een archiefbewaarplaats kunnen worden overgebracht.

Toelichting

  • Niet gebruiken: storting.

Overgenomen uit


NEN-ISO 15489

verandering in de zorg, eigendom en/of verantwoordelijkheid voor archiefbescheiden

Toelichting

  • Opgenomen als 'overdracht' in NEN-ISO 15489.

Bron

Remano

Proces van het archiefsysteem. Het onder beheer brengen van archiefdocumenten bij een ander archiefsysteem. Het meest bekende voorbeeld van overdragen is het overbrengen van archiefdocumenten vanuit het dynamisch of semi-statisch archief (archiefruimte) naar statisch archief een (archiefbewaarplaats) Ook het intern overdragen (van archiefruimte naar archiefruimte of tussen archiefbewaarplaatsen onderling) wordt als zodanig aangemerkt.

Bron

Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over OverdragenRDF-feed
Term Bron OmschrijvingOverdracht of overdragen is de Procedure waarbij een archiefbeheerder archiefbescheiden plaatst onder de verantwoordelijkheid van een andere archiefbeheerder. en verandering in de zorg, eigendom en/of verantwoordelijkheid voor archiefbescheiden
Term Bron ReferentieANV, lemma 177., Remano en NEN-ISO 15489
Term Bron RelatieArchiefbeheerder  +, Archiefbescheiden  +, Verklaring  +, Staat  +, Archiefstuk  +, Overdrachtslijst  +, Inventaris  +, Archiefruimte  + en Archiefbewaarplaats  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003), Remano (2004) en NEN-ISO 15489
Term Bron Toelichting* Gezien vanuit de nieuwe beheerder is dit * Gezien vanuit de nieuwe beheerder is dit overname.
  • De eigendom hoeft niet over te gaan.
  • Van de overdracht wordt een verklaring opgemaakt, waarbij een staat van archiefstukken wordt gevoegd, de overdrachtslijst. Deze kan mede als voorlopige inventaris dienen. kan mede als voorlopige inventaris dienen. en Opgenomen als 'overdracht' in NEN-ISO 15489.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen