Ordeningsstelsel

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een ordeningsstelsel is een:

Door de archiefvormer bepaald systeem van ordening van archiefbescheiden of archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of archief.

Toelichting
* * Voorbeelden zijn

  • het resolutiestelsel (zie onder besluit),
  • het agendastelsel (zie onder agenda (II)),
  • het verbaalstelsel (zie onder verbaal (II)),
  • het rubriekenstelsel (zie onder rubriek (I)) en
  • het dossierstelsel (zie onder dossier).
 • De door de archiefvormer vervaardigde nadere toegangen maken deel uit van het stelsel.
 • Voor verschillende archiefafdelingen van een archief worden niet altijd dezelfde systemen toegepast. Bijvoorbeeld financiële archiefstukken laten zich niet in dossiers ordenen.


Gerelateerde termen
* archiefvormer, ordening, archiefbescheiden, archiefbestanddeel, archiefafdeling, archief, resolutiestelsel, besluit, agendastelsel, agenda (II), verbaal (II), rubriekenstelsel, rubriek (I), dossierstelsel, dossier, nadere toegang, dossier
Referentie
* ANV, lemma 121.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een ordeningsstelsel is een:

Door de archiefvormer bepaald systeem van ordening van archiefbescheiden of archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of archief.

Toelichting

Overgenomen uit

 • ANV, lemma 121.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een stelsel van ordening is een systeem voor de rangschikking van archiefbestanddelen binnen een archief.

Toelichting

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Het begrip stelsel van ordening is niet gedefinieerd.

Toelichting

 • Een stelsel van ordening berust op de consequente toepassing van één van de in de NAT, hoofdstuk B, paragraaf b omschreven groeperingsmogelijkheden.
 • Een uitzondering hierop vormt het afdelingenstelsel, waaraan een werkverdeling ten grondslag ligt. Binnen een bepaald archief worden meestal verschillende stelsels naast elkaar toegepast.

Overgenomen uit

 • NAT, hoofdstuk B paragraaf c.


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over OrdeningsstelselRDF-feed
Term Bron OmschrijvingEen ordeningsstelsel is een: Door de archiefvormer bepaald systeem van ordening van archiefbescheiden of archiefbestanddelen binnen een archiefafdeling of archief.
Term Bron ReferentieANV, lemma 121.
Term Bron RelatieArchiefvormer  +, Ordening  +, Archiefbescheiden  +, Archiefbestanddeel  +, Archiefafdeling  +, Archief  +, Resolutiestelsel  +, Besluit  +, Agendastelsel  +, Agenda (II)  +, Verbaal (II)  +, Rubriekenstelsel  +, Rubriek (I)  +, Dossierstelsel  +, Dossier  + en Nadere toegang  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron Toelichting* Voorbeelden zijn
  • het resolutiestelsel * Voorbeelden zijn
  • het resolutiestelsel (zie onder besluit),
  • het agendastelsel (zie onder agenda (II)),
  • het verbaalstelsel (zie onder verbaal (II)),
  • het rubriekenstelsel (zie onder rubriek (I)) en
  • het dossierstelsel (zie onder dossier).
 • De door de archiefvormer vervaardigde nadere toegangen maken deel uit van het stelsel.
 • Voor verschillende archiefafdelingen van een archief worden niet altijd dezelfde systemen toegepast. Bijvoorbeeld financiële archiefstukken laten zich niet in dossiers ordenen. ukken laten zich niet in dossiers ordenen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen