Nieuwe minuut

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een nieuwe minuut is een gewaarmerkte kopie van de expeditie, bestemd om te dienen als minuut.

Toelichting
* * In oudere archiefinventarissen vindt men de in het verleden gepropageerde term, welke nooit ingang heeft gevonden.
Gerelateerde termen
* kopie, Expeditie, Minuut, Archiefinventaris
Referentie
* ANV, lemma 48.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een nieuwe minuut is een gewaarmerkte kopie van de expeditie, bestemd om te dienen als minuut.

Toelichting

  • In oudere archiefinventarissen vindt men de in het verleden gepropageerde term, welke nooit ingang heeft gevonden.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 48.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

In sommige administraties is voor doorslagen of afdrukken met minuutfunctie de benaming nieuwe minuut ingeburgerd geraakt.

Toelichting

  • Met de komst van het carbonpapier werd het mogelijk, tegelijk en eensluidend met de expeditie, een doorslag te vervaardigen, waarmee voor de administratie kon worden vastgelegd, wat in feite aan de belanghebbende(n) was uitgereikt of toegezonden. Met het oog hierop werden de doorslagen geparafeerd door degene, die de expedities ondertekende.
  • In de laatste jaren worden de doorslagen op hun beurt steeds meer vervangen door afdrukken. De afdrukken van de expedities kunnen evenals de doorslagen worden geparafeerd. Hoewel het afschriften zijn, vullen deze (geparafeerde) doorslagen en afdrukken in zekere zin de minuten aan. Vaak zijn zij zelfs bedoeld om de functie van de minuut, die dan als overbodig wordt vernietigd, over te nemen.
  • Het gebruik van deze term wordt echter ontraden.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een nieuwe minuut is een geparafeerde doorslag van een getypte expeditie.

Toelichting

  • De schrijfmachine heeft niet alleen getypte minuten gebracht, maar ook de nieuwe minuut mogelijk gemaakt: de voor eensluidend met de expeditie geparafeerde doorslag, waaruit blijkt, wat in feite aan de belanghebbende is uitgereikt of toegezonden.
  • De mogelijkheid bestaat ook, dat geen eigenlijke minuut is opgemaakt, maar dat de expeditie à l'improviste, op dictaat of naar een formulier is geredigeerd.
  • Men kan een geparafeerde doorslag geen afschrift noemen. Deze doorslag vult in zekere zin de minuut aan, is vaak ook bedoeld om de functie van minuut over te nemen. Daarom is voor dit ontwikkelingsstadium de term nieuwe minuut opgenomen, die reeds in sommige administraties is ingeburgerd.
  • Naast de nieuwe minuut behoudt in vele gevallen de oorspronkelijke minuut zijn waarde, voor zover daarin de wording van de tekst zichtbaar is.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 44.


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen