Jaarrekening

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003

Rekening van een bestuursorgaan of functionaris over een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.

Toelichting
* De jaarrekening kan omvatten:

  • a. de balans: een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip;
  • b. de inventaris: een specificatie bij de balans;
  • c. (in voorkomende gevallen:) de exploitatierekening, een staat waarbij omzet en kosten over dezelfde periode worden vergeleken, om brutowinst of brutoverlies te kunnen bepalen;
  • d. de winst- en verliesrekening, een staat waarin baten en lasten over dezelfde periode worden vergeleken om de nettowinst en nettoverlies te kunnen bepalen; synoniem van deze laatste is verlies- en winstrekening;
  • e. een toelichting.
 • De jaarrekening kan deel uitmaken van een jaarverslag, dat tevens de toelichting kan bevatten.


Gerelateerde termen
* Rekening_(I), balans, inventaris, exploitatierekening, winst- en verliesrekening, verlies- en winstrekening, jaarverslag
Referentie
* ANV, lemma 75.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een jaarrekening is een

Rekening van een bestuursorgaan of functionaris over een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.

Toelichting

 • De jaarrekening kan omvatten:
  • a. de balans: een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip;
  • b. de inventaris: een specificatie bij de balans;
  • c. (in voorkomende gevallen:) de exploitatierekening, een staat waarbij omzet en kosten over dezelfde periode worden vergeleken, om brutowinst of brutoverlies te kunnen bepalen;
  • d. de winst- en verliesrekening, een staat waarin baten en lasten over dezelfde periode worden vergeleken om de nettowinst en nettoverlies te kunnen bepalen; synoniem van deze laatste is verlies- en winstrekening;
  • e. een toelichting.
 • De jaarrekening kan deel uitmaken van een jaarverslag, dat tevens de toelichting kan bevatten.

Bron

 • ANV, lemma 75.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een jaarrekening is een geschrift, houdende de balans en de winst- en verliesrekening, alsmede een toelichting daarop.

Toelichting

 • De jaarrekening wordt opgemaakt om een juist inzicht te verkrijgen omtrent het vermogen en het resultaat van een onderneming. De periode genoemd bij de rekening onder lemma onder a. kan geheel willekeurig gekozen worden. Bij de jaarrekening echter is de looptijd steeds gelijk aan het boekjaar van de onderneming. Uitzonderingen hierop vormen bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een eerste boekjaar, waardoor de periode korter of langer dan twaalf maanden kan zijn.
 • In oudere jaarrekeningen treft men veelal geen toelichting aan.

Overgenomen uit


Relaties

Externe verwijzingen

BT: Rekening (I)

NT: Balans, Inventaris, Exploitatierekening, Winst- en verliesrekening

RT: Jaarverslag

Voorbeeld

Feiten over JaarrekeningRDF-feed
Term Bron OmschrijvingRekening van een bestuursorgaan of functionaris over een afgelopen boek-, dienst- of kalenderjaar.
Term Bron ReferentieANV, lemma 75.
Term Bron RelatieRekening (I)  +, Balans  +, Inventaris  +, Exploitatierekening  +, Winst- en verliesrekening  +, Verlies- en winstrekening  + en Jaarverslag  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003
Term Bron ToelichtingDe jaarrekening kan omvatten:
  • a. de bal De jaarrekening kan omvatten:
  • a. de balans: een staat van schulden en bezittingen op een bepaald tijdstip;
  • b. de inventaris: een specificatie bij de balans;
  • c. (in voorkomende gevallen:) de exploitatierekening, een staat waarbij omzet en kosten over dezelfde periode worden vergeleken, om brutowinst of brutoverlies te kunnen bepalen;
  • d. de winst- en verliesrekening, een staat waarin baten en lasten over dezelfde periode worden vergeleken om de nettowinst en nettoverlies te kunnen bepalen; synoniem van deze laatste is verlies- en winstrekening;
  • e. een toelichting.
 • De jaarrekening kan deel uitmaken van een jaarverslag, dat tevens de toelichting kan bevatten. g, dat tevens de toelichting kan bevatten.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen