Inventaris

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een inventaris is een

Staat van bezittingen en schulden gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de eraan toegekende waarde.

Toelichting
* * Deze definitie heeft betrekking op de inventaris als specificatie bij de jaarrekening en op de boedelinventaris enz. als bijlage bij notariële akten.

  • Een bijzondere vorm is de memorie van successie, opgemaakt ten behoeve van de successiebelasting.
  • Een inventaris van een verzameling boeken of andere voorwerpen, die tevens de toegang vormt tot deze verzameling is de catalogus (I); zie voor catalogus (II).
  • Zie voor archiefinventaris, en voor andere vormen van inventaris onder nadere toegang en plaatsingslijst.


Gerelateerde termen
* staat, jaarrekening, bijlage, akte, memorie van successie, toegang, catalogus (I), catalogus (II), archiefinventaris, nadere toegang, plaatsingslijst
Referentie
* ANV,lemma 98.

Terminologie voor familiearchieven (1984)

Een inventaris is een boedelbeschrijving, een staat van de baten en lasten van het geheel van iemands goederen.

Toelichting
* Een inventaris van processtukken is een lijst van alle tot het proces behorende stukken. Synoniem is rotulus.
Gerelateerde termen
* staat, stuk, rotulus, lijst
Referentie
* Terminologie voor familiearchieven, § 6.2.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een inventaris is een

Staat van bezittingen en schulden gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de eraan toegekende waarde.

Toelichting

Bron

  • ANV, lemma 98.


Terminologie voor familiearchieven (1984)

Een inventaris is een boedelbeschrijving, een staat van de baten en lasten van het geheel van iemands goederen.

Toelichting

  • Een inventaris van processtukken is een lijst van alle tot het proces behorende stukken. Synoniem is rotulus.

Overgenomen uit


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een inventaris is een staat, waarin bezittingen, dan wel bezittingen en schulden, zijn opgenomen, gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de daaraan toegekende waarde.

Toelichting

  • De definitie heeft betrekking op de inventaris in boekhoudkundige zin, op de boedelinventaris, de magazijninventaris e.d.
  • Daarnaast komen samenstellingen voor als archiefinventaris en dossierinventaris die een eigen betekenis hebben.

Overgenomen uit


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen