Informatiesysteem

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Geheel van bestanden, procedures, apparaten en daarbij benodigd hulpmiddelen, ingericht door een persoon, groep personen of organisatie ten behoeve van de uitvoering van zijn of haar taken.

Toelichting
* *De bestanden kunnen uit alle typen digitale en niet-digitale documenten bestaan. Deze heten gezamenlijk documentair informatiesysteem. De digitale bestanden omvatten tevens Metagegevens: gegevens die opgeven a. wanneer, waar, door wie en hoe documenten zijn opgemaakt, verwerkt en beheerd, en b. hun technische en logische structuur. Zie voor archivistische metagegevens onder Beschrijvingselement.

 • De procedures kunnen bestaan uit al dan niet vastgelegd afspraken of regelingen, en al dan niet door een computer worden gestuurd.
 • De apparaten zijn niet allen computers, maar ook alle andere apparatuur benodigd voor de informatievoorziening: schrijfmiddelen, papier, kopieer- en faxapparaten, printers, drukpersen en telefoons.
 • De hulpmiddelen om de apparaten te doen functioneren zijn behalve energievoorziening en personen: gebruiksaanwijzingen, onderhoudsschema's, en voor computers de Computerprogrammatuur: een geheel van gecodeerde instructies om documenten en bestanden op te bouwen, op te kunnen roepen en te reproduceren.
 • Het geheel van documenten betreffende het functioneren van het digitale deel van het informatiesysteem heet de Systeemdocumentatie.
 • De systeemdocumentatie en de metagegevens kunnen worden samengebracht in een Datadictionary.


Gerelateerde termen
* Bestand, Metagegevens, Beschrijvingselement, Computerprogrammatuur, Systeemdocumentatie, Datadictionary
Referentie
* ANV, lemma 5

Remano (2004)

Zie metadata


Gerelateerde termen
* metadata
Referentie
* Remano

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Informatiesysteem is:

Geheel van bestanden, procedures, apparaten en daarbij benodigd hulpmiddelen, ingericht door een persoon, groep personen of organisatie ten behoeve van de uitvoering van zijn of haar taken.

Toelichting

 • De bestanden kunnen uit alle typen digitale en niet-digitale documenten bestaan. Deze heten gezamenlijk documentair informatiesysteem. De digitale bestanden omvatten tevens Metagegevens: gegevens die opgeven a. wanneer, waar, door wie en hoe documenten zijn opgemaakt, verwerkt en beheerd, en b. hun technische en logische structuur. Zie voor archivistische metagegevens onder Beschrijvingselement.
 • De procedures kunnen bestaan uit al dan niet vastgelegd afspraken of regelingen, en al dan niet door een computer worden gestuurd.
 • De apparaten zijn niet allen computers, maar ook alle andere apparatuur benodigd voor de informatievoorziening: schrijfmiddelen, papier, kopieer- en faxapparaten, printers, drukpersen en telefoons.
 • De hulpmiddelen om de apparaten te doen functioneren zijn behalve energievoorziening en personen: gebruiksaanwijzingen, onderhoudsschema's, en voor computers de Computerprogrammatuur: een geheel van gecodeerde instructies om documenten en bestanden op te bouwen, op te kunnen roepen en te reproduceren.
 • Het geheel van documenten betreffende het functioneren van het digitale deel van het informatiesysteem heet de Systeemdocumentatie.
 • De systeemdocumentatie en de metagegevens kunnen worden samengebracht in een Datadictionary.

Bron

Remano

Zie Metadata

Bron

Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst

Informatiesysteem is:

Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen, en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.

Bron

Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over InformatiesysteemRDF-feed
Term Bron OmschrijvingGeheel van bestanden, procedures, apparaten en daarbij benodigd hulpmiddelen, ingericht door een persoon, groep personen of organisatie ten behoeve van de uitvoering van zijn of haar taken. en Zie metadata
Term Bron ReferentieANV, lemma 5 en Remano
Term Bron RelatieBestand  +, Metagegevens  +, Beschrijvingselement  +, Computerprogrammatuur  +, Systeemdocumentatie  +, Datadictionary  + en Metadata  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003) en Remano (2004)
Term Bron Toelichting*De bestanden kunnen uit alle typen digita *De bestanden kunnen uit alle typen digitale en niet-digitale documenten bestaan. Deze heten gezamenlijk documentair informatiesysteem. De digitale bestanden omvatten tevens Metagegevens: gegevens die opgeven a. wanneer, waar, door wie en hoe documenten zijn opgemaakt, verwerkt en beheerd, en b. hun technische en logische structuur. Zie voor archivistische metagegevens onder Beschrijvingselement.
 • De procedures kunnen bestaan uit al dan niet vastgelegd afspraken of regelingen, en al dan niet door een computer worden gestuurd.
 • De apparaten zijn niet allen computers, maar ook alle andere apparatuur benodigd voor de informatievoorziening: schrijfmiddelen, papier, kopieer- en faxapparaten, printers, drukpersen en telefoons.
 • De hulpmiddelen om de apparaten te doen functioneren zijn behalve energievoorziening en personen: gebruiksaanwijzingen, onderhoudsschema's, en voor computers de Computerprogrammatuur: een geheel van gecodeerde instructies om documenten en bestanden op te bouwen, op te kunnen roepen en te reproduceren.
 • Het geheel van documenten betreffende het functioneren van het digitale deel van het informatiesysteem heet de Systeemdocumentatie.
 • De systeemdocumentatie en de metagegevens kunnen worden samengebracht in een Datadictionary. orden samengebracht in een Datadictionary.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen