Indicateur

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Agenda waarin bovendien de vindplaats van de afgehandelde archiefbescheiden in het archiefbestanddeel of archief is opgenomen.

Toelichting
* * Dit register past in het ordeningsstelsel van overheidsarchieven in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw.

 • De indicateur werd van ca 1950 in twee- tot viervoud vervaardigd met behulp van carbonpapier, waarbij de voorste chronologisch ingedeelde bladen als moederbladen werden verzameld en ingebonden; de overige, waarop de afzonderlijke inschrijvingen door perforaties waren gescheiden, werden losgescheurd en de resulterende fiches werden volgens verschillende criteria en functies in bakken gerangschikt ten behoeve van de voortgangs- en afdoeningscontrole. Deze methode heette het fichedoorschrijfsysteem.
 • Tegenwoordig gebruikt men vrijwel altijd een digitaal postregistratiesysteem.


Gerelateerde termen
* Agenda (II), archiefbescheiden, archiefbestanddeel, archief, ordeningsstelsel, moederbladen, fiche, fichedoorschrijfsysteem, postregistratiesysteem
Referentie
* ANV, lemma 141

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een indicateur is een

Agenda (II) waarin bovendien de vindplaats van de afgehandelde archiefbescheiden in het archiefbestanddeel of archief is opgenomen.

Toelichting

 • Dit register past in het ordeningsstelsel van overheidsarchieven in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw.
 • De indicateur werd van ca 1950 in twee- tot viervoud vervaardigd met behulp van carbonpapier, waarbij de voorste chronologisch ingedeelde bladen als moederbladen werden verzameld en ingebonden; de overige, waarop de afzonderlijke inschrijvingen door perforaties waren gescheiden, werden losgescheurd en de resulterende fiches werden volgens verschillende criteria en functies in bakken gerangschikt ten behoeve van de voortgangs- en afdoeningscontrole. Deze methode heette het fichedoorschrijfsysteem.
 • Tegenwoordig gebruikt men vrijwel altijd een digitaal postregistratiesysteem.

Bron

 • ANV, lemma 141.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een indicateur is een agenda, die bovendien de plaats van de stukken in het archief aangeeft.

Toelichting

 • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 90.
 • De indicateurs treft men aan in die registratuurstelsels, waarin de stukken niet volgens de agenda-orde zijn opgeborgen.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een indicateur is een agenda, die bovendien de plaats van de stukken in het archief aangeeft.

Toelichting

 • De bestaande verwarring tussen de termen agenda en indicateur wordt hier opgeheven door aan de term indicateur de oorspronkelijke betekenis terug te geven. Wanneer stukken worden ingeboekt in een indicateur, wordt hun plaats niet bepaald door de nummers, waaronder de stukken zijn geagendeerd, maar is daarvoor een aparte verwijzing noodzakelijk.
 • Met de plaats in het archief wordt bedoeld de afdeling, de serie, de rubriek, de bundel of het dossier, waartoe de stukken zijn gebracht.

Overgenomen uit

 • NAT, lemma 90.


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over IndicateurRDF-feed
Term Bron OmschrijvingAgenda waarin bovendien de vindplaats van de afgehandelde archiefbescheiden in het archiefbestanddeel of archief is opgenomen.
Term Bron ReferentieANV, lemma 141
Term Bron RelatieAgenda (II)  +, Archiefbescheiden  +, Archiefbestanddeel  +, Archief  +, Ordeningsstelsel  +, Moederbladen  +, Fiche  +, Fichedoorschrijfsysteem  + en Postregistratiesysteem  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron Toelichting* Dit register past in het ordeningsstelse * Dit register past in het ordeningsstelsel van overheidsarchieven in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw.
 • De indicateur werd van ca 1950 in twee- tot viervoud vervaardigd met behulp van carbonpapier, waarbij de voorste chronologisch ingedeelde bladen als moederbladen werden verzameld en ingebonden; de overige, waarop de afzonderlijke inschrijvingen door perforaties waren gescheiden, werden losgescheurd en de resulterende fiches werden volgens verschillende criteria en functies in bakken gerangschikt ten behoeve van de voortgangs- en afdoeningscontrole. Deze methode heette het fichedoorschrijfsysteem.
 • Tegenwoordig gebruikt men vrijwel altijd een digitaal postregistratiesysteem. ltijd een digitaal postregistratiesysteem.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen