Gegeven

Uit ArchiefWiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springenInternationale terminologie[bewerken]

Omschrijving[bewerken]

Archiefterminologie[bewerken]

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)[bewerken]

Gegeven is:

Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.

Toelichting

  • Gegevens op zich behoeven niet noodzakelijkerwijs te zijn vastgelegd. Uit de grammaticale context blijkt of dat al dan niet het geval is.
  • Data zijn digitale gegevens. Het begrip data wordt in deze betekenis alleen in het meervoud gebruikt.
  • Als synoniem met digitaal worden beschouwd elektronisch en machineleesbaar.
  • Een gegevenselement is een onderdeel van een gegeven, dat op zichzelf geen feit, begrip of aanwijzing is; bijvoorbeeld een adres is een gegeven, het huisnummer is een gegevenselement.
  • informatie bestaat uit gegevens verzameld en uitgewerkt om te dienen als communicatie tussen personen. Informatie behoeft evenmin als gegevens noodzakelijkerwijs vastgelegd te zijn. Zie voor informatievoorziening onder document.
  • Data worden in het Nederlands wel aangeduid als records. In de archivistiek wordt dit gebruik niet aanbevolen, mede omdat het woord record in het Engels zo niet wordt gebruikt.
  • Zie voor metagegevens of metadata onder informatiesysteem.

Bron


Wet- en regelgeving[bewerken]

Wetboek van Strafrecht[bewerken]

Onder gegevens wordt verstaan iedere weergave van feiten, begrippen of instructies, op een overeengekomen wijze, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door personen of geautomatiseerde werken.

Bron


Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten[bewerken]

Gegevens: persoonsgegevens en andere gegevens.

BronRelaties[bewerken]

Externe verwijzingen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]