Dossierstelsel

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een dossierstelsel of zaaksgewijze ordening is het ordeningsstelsel, waarbij de rangschikking van archiefstukken in dossiers de belangrijkste ordeningsmethode is.

Zie Dossier.

Toelichting
* De dossiers worden meestal logisch gerangschikt volgens een archiefcode.

  • Van het stelsel maken tevens deel uit een postregistratiesysteem en een dossierinventaris.


Gerelateerde termen
* Ordeningsstelsel, Archiefstuk, Dossier, Archiefcode, Postregistratiesysteem, Dossierinventaris
Referentie
* ANV, lemma 110.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een dossierstelsel of zaaksgewijze ordening is het ordeningsstelsel, waarbij de rangschikking van archiefstukken in dossiers de belangrijkste ordeningsmethode is.

Zie Dossier.

Toelichting

Bron

  • ANV, lemma 110.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een dossierstelsel is een stelsel van ordening, waarbij men archiefbescheiden rangschikt tot dossiers.

Toelichting

  • Het rangschikken van groepen van archiefbescheiden kan alfabetisch, numeriek of volgens een ander systeem (bijvoorbeeld het bijeenplaatsen van begrippen) geschieden.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een dossierstelsel is een stelsel van ordening, waarbij men bescheiden rangschikt tot dossiers.

Toelichting

  • De beperkte strekking van het begrip dossier heeft tot gevolg, dat men series en bundels niet in een dossierstelsel kan onderbrengen. Een groep gelijksoortige dossiers vormt geen serie.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 78.

Een numeriek dossierstelsel is een dossierstelsel, waarbij de dossiers zijn genummerd en gerangschikt in de volgorde, waarin de behandeling van de zaken is aangevangen of beëindigd.

Toelichting

  • Een numeriek dossierstelsel kan ontstaan uit een verbaalstelsel of uit een agendastelsel, als men consequent alle stukken in eenzelfde zaak bijeenhoudt en die combinaties doorlopend nummert. Het nummer van het dossier wordt in feite dikwijls bepaald door het agendanummer van het eerste stuk of de datum en het dagnummer van het laatste besluit.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 79.

Een systematisch dossierstelsel is een dossierstelsel, waarbij de dossiers zijn geplaatst volgens systematisch gerangschikte rubrieken.

Toelichting

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 80.


Relaties

UF: Zaaksgewijze ordening

BT: Ordeningsstelsel

RT: Archiefcode, Dossier, Dossierinventaris, Postregistratiesysteem,

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over DossierstelselRDF-feed
Term Bron OmschrijvingEen dossierstelsel of zaaksgewijze ordening is het ordeningsstelsel, waarbij de rangschikking van archiefstukken in dossiers de belangrijkste ordeningsmethode is. Zie Dossier.
Term Bron ReferentieANV, lemma 110.
Term Bron RelatieOrdeningsstelsel  +, Archiefstuk  +, Dossier  +, Archiefcode  +, Postregistratiesysteem  + en Dossierinventaris  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron ToelichtingDe dossiers worden meestal logisch gerangschikt volgens een archiefcode.
  • Van het stelsel maken tevens deel uit een postregistratiesysteem en een dossierinventaris.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen