Deponeren

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Deponeren is

Overdracht van een afgesloten archief aan een rechtsopvolger of archiefdienst.

Toelichting
* Bij natuurlijke of rechtspersonen kan ook de eigendom worden overgedragen.
Gerelateerde termen
* Overdracht, Archief, Archiefdienst
Referentie
* ANV, lemma 183.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Deponeren is

Overdracht van een afgesloten archief aan een rechtsopvolger of archiefdienst.

Toelichting

  • Bij natuurlijke of rechtspersonen kan ook de eigendom worden overgedragen.

Bron

  • ANV, lemma 183.


Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief (1990)

Deponering is een administratieve procedure tijdens de dynamische fase van de archiefvorming, waarbij ter gelegenheid van de overdracht van rechten en/of functies van een instelling of persoon op een rechtsopvolger de archiefbescheiden van de eerste archiefvormer mede worden overgedragen aan deze rechtsopvolger.

Toelichting

  • Dergelijke archiefbestanden worden gedeponeerde archieven genoemd.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Deponeren is het overdragen van een archief aan een bestuur of persoon, op wie de rechten en functies van degene, van wie het archief afkomstig is, zijn overgegaan of aan wie deze laatste ondergeschikt is.

Toelichting

  • Deponeren is een handeling, die een zekere rechtsverhouding tussen de betrokken partijen veronderstelt. Deze rechtsverhouding kan ontstaan door opvolging of voortvloeien uit ondergeschiktheid. In beide gevallen kan de ontvangende partij een aan die verhouding ontleende aanspraak op het archief doen gelden.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 113.


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over DeponerenRDF-feed
Term Bron OmschrijvingDeponeren is Overdracht van een afgesloten archief aan een rechtsopvolger of archiefdienst.
Term Bron ReferentieANV, lemma 183.
Term Bron RelatieOverdracht  +, Archief  + en Archiefdienst  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron ToelichtingBij natuurlijke of rechtspersonen kan ook de eigendom worden overgedragen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen