Cultureel erfgoed

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Omschrijving

Cultureel erfgoed zijn zaken die door vorige generaties zijn gemaakt en die nu nog bestaan en monumentale of museale waarde hebben.

Normen en standaarden

Cultureel-erfgoeddecreet

Cultureel erfgoed is:

Roerend en immaterieel erfgoed dat als betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen verkrijgt binnen een cultureel referentiekader.

Overgenomen uit

Faro-conventie

Toelichting: actueel overzicht van landen die hebben getekend en/of geratificeerd

Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society

Cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through time

Overgenomen uit: Art. 2 onder a

Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société

Le patrimoine culturel constitue un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l’environnement résultant de l’interaction dans le temps entre les personnes et les lieux

Overgenomen uit: Art. 2 onder a

Kader-Conventie van de Raad van Europa over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving

Cultureel erfgoed is een groep van hulpbronnen geërfd uit het verleden waarmee mensen zich identificeren, onafhankelijk van het bezitten ervan, als een reflectie en uitdrukking van hun voortdurend evoluerende waarden, overtuigingen, kennis en tradities. Het omvat alle aspecten van de omgeving resulterend uit de interactie tussen mensen en plaatsen doorheen de tijd

Toelichting: de Nederlandse vertaling is een niet-officiële vertaling van de hand van Marc Jacobs

Overgenomen uit: Art. 2 onder a

Internationaal

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Voorbeelden van cultureel erfgoed:

  • het Rietveldhuis
  • het archief van de VOC
  • de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen