Briefwisseling

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een briefwisseling is een

Serie ingekomen brieven en minuten of afschriften van uitgaande brieven van en aan dezelfde afzender en geadresseerde.

Toelichting
* Synoniem is correspondentie.

  • Elke briefwisseling als geheel kan inwendig volgens een tweede criterium, bijvoorbeeld chronologisch of naar onderwerp, worden gerangschikt.


Gerelateerde termen
* Serie, Brief, Minuut, Afschrift, Correspondentie, Onderwerp
Referentie
* ANV, lemma 108

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een briefwisseling is een

Serie ingekomen brieven en minuten of afschriften van uitgaande brieven van en aan dezelfde afzender en geadresseerde.

Toelichting

  • Synoniem is correspondentie.
  • Elke briefwisseling als geheel kan inwendig volgens een tweede criterium, bijvoorbeeld chronologisch of naar onderwerp, worden gerangschikt.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 108.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een briefwisseling is een serie van ingekomen brieven van één instelling, persoon of groep personen en minuten van uitgaande brieven verzonden aan diezelfde instelling, persoon of groep personen.

Toelichting

  • Synoniem is correspondentie.

Overgenomen uit


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over BriefwisselingRDF-feed
Term Bron OmschrijvingEen briefwisseling is een Serie ingekomen brieven en minuten of afschriften van uitgaande brieven van en aan dezelfde afzender en geadresseerde.
Term Bron ReferentieANV, lemma 108
Term Bron RelatieSerie  +, Brief  +, Minuut  +, Afschrift  +, Correspondentie  + en Onderwerp  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron ToelichtingSynoniem is correspondentie.
  • Elke briefwisseling als geheel kan inwendig volgens een tweede criterium, bijvoorbeeld chronologisch of naar onderwerp, worden gerangschikt.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen