Band

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een band is een

Aantal in boekvorm samengevoegde stukken, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Toelichting
* In de bibliotheekwereld wordt dit begrip aangeduid als convoluut.

  • Zie ook toelichting bij deel.


Gerelateerde termen
* Stuk (II), Deel
Referentie
* ANV, lemma 30

Internationale terminologie

Relatie(s)

stuk (II), deel

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een band is een

Aantal in boekvorm samengevoegde stukken, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Toelichting

  • In de bibliotheekwereld wordt dit begrip aangeduid als convoluut.
  • Zie ook toelichting bij deel.

Bron

  • ANV, lemma 30.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een band is een deel, bestaande uit een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bescheiden, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Toelichting

  • Deze definitie is gelijkluidend aan NAT nr. 9.

Overgenomen uit


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een band is een deel, bestaande uit een aantal in boekvorm genaaide of gebonden bescheiden, die afzonderlijk zijn ontstaan.

Toelichting

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 9.


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)

Bij deelen onderscheide men tusschen: registers, protocollen en banden. Banden zijn ontstaan door het samenbinden van losse stukken, terwijl in protocollen en registers de inhoud eerst is ingeschreven, nadat het deel reeds was gebonden.

Toelichting

  • Deel is de algemeene term om aan te duiden eene verzameling papieren, die bij elkander zijn gebonden (of genaaid). Het is de beteekenis, waarin het woord ook in het gewone spraakgebruik wordt gebezigd. Deze deelen nu worden onderscheiden al naarmate de bladen zijn beschreven, voor- of nadat zij tot een deel waren vereenigd. Het eerste komt herhaaldelijk voor. Minuutakten, hetzij van resoluties of notulen, hetzij van transporten of andere schepenbrieven, rekeningen, ingekomene brieven enz. worden herhaaldelijk, nadat zij op afzonderlijke vellen zijn geschreven, tot deelen bijeengebonden. Zulke deelen worden banden genoemd, waarbij het geheel onverschillig is, of het deel door binders of door innaaien is ontstaan.

Overgenomen uit


Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over BandRDF-feed
Term Bron OmschrijvingEen band is een Aantal in boekvorm samengevoegde stukken, die afzonderlijk zijn ontstaan.
Term Bron ReferentieANV, lemma 30
Term Bron RelatieStuk (II)  + en Deel  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron ToelichtingIn de bibliotheekwereld wordt dit begrip aangeduid als convoluut.
  • Zie ook toelichting bij deel.
Term RelatieStuk (II)  + en Deel  +
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen