Archiefbewaarplaats

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een archiefbewaarplaats is een

Archiefdepot of geheel van archiefdepots gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden.

Toelichting
* Na neerlegging worden de archiefbescheiden behoudens beperkingen of uitzonderingen openbaar volgens de Belgische wetgeving op het gebied van openbaarheid. Volgens de Nederlandse archiefwetgeving geschiedt dat door overbrenging. Zie onder openbaarheid.
Gerelateerde termen
* archiefdepot, archiefbescheiden, neerlegging, overbrenging, openbaarheid
Referentie
* ANV, lemma 155.

Remano (2004)

Depot voor of op grond van de Archiefwet 1995 aangewezen voor de (permanente) bewaring van archiefdocumenten. Zie ook archiefruimte, digitaal depot.


Gerelateerde termen
* Archiefruimte, Digitaal depot
Referentie
* Remano

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een archiefbewaarplaats is een

Archiefdepot of geheel van archiefdepots gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden.

Toelichting

  • Na neerlegging worden de archiefbescheiden behoudens beperkingen of uitzonderingen openbaar volgens de Belgische wetgeving op het gebied van openbaarheid. Volgens de Nederlandse archiefwetgeving geschiedt dat door overbrenging. Zie onder openbaarheid.

Bron

  • ANV, lemma 155.


Nederlandse Archiefterminologie (1962)

Een archiefbewaarplaats is een speciaal voor de bewaring van archiefbescheiden bestemde ruimte.

Toelichting

  • De gewoonte om een archiefbewaarplaats kortweg archief te noemen werkt verwarrend. Ook de term archiefdepot behoort in deze zin te worden vermeden.

Overgenomen uit

  • NAT, lemma 110.


Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven (1898)

Men onderscheide scherp tusschen een archief en een archiefdepôt.

Commentaar

Bron


DIV-woordenboek

Archiefdepot gebouwd en ingericht voor de blijvende bewaring van archiefbescheiden. Voor archieven van Rijk en provincie is dit een Rijksarchief. Archieven van gemeenten gaan naar een gemeente-archief.

Overgenomen uit


Wet- en regelgeving

Archiefwet 1995

Een archiefbewaarplaats is een bij of krachtens deze [Archief]wet voor blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats.

Toelichting

  • De Archiefwet bepaalt dat er archiefbewaarplaatsen zijn van het Rijk, van gemeenten en van waterschappen. Die van het Rijk zijn in de wet genoemd, de archiefbewaarplaatsen van gemeenten en waterschappen moeten door hun besturen worden aangewezen.
  • De Archiefregeling stelt eisen omtrent de bouw, verbouwing, inrichting en verandering van de inrichting van archiefruimten met betrekking tot de plaats van vestiging, bouwkundige voorzieningen, brandpreventie en het klimaat van gebouwen, waarin een archiefbewaarplaats is of wordt gevestigd.
  • Archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar dienen door de zorgdrager - vanuit een archiefruimte - te worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Overgenomen uit

Normen en standaarden

Remano

Depot voor of op grond van de Archiefwet 1995 aangewezen voor de (permanente) bewaring van archiefdocumenten. Zie ook archiefruimte, digitaal depot

Bron

Relaties

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen