Analyse

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een analyse is een

Samenvatting van de gegevens in een archiefstuk.

Toelichting
* De analyse zal meer gegevens omvatten dan de inhoudsomschrijving als onderdeel van de archivistische beschrijving. Gewoonlijk bevat zij tenminste de handelende persoon, groepen personen of organisatie, de handelingen die zij verrichten en de onderwerpen waarop deze betrekking hebben alsmede de plaatsen en tijdstippen waarop deze geschieden.

  • Een analyse van een akte is een regest. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.


Gerelateerde termen
* archiefstuk, gegeven, inhoudsomschrijving, archivistische beschrijving, akte, regest
Referentie
* ANV, lemma 139.

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Een analyse is een

Samenvatting van de gegevens in een archiefstuk.

Toelichting

  • De analyse zal meer gegevens omvatten dan de inhoudsomschrijving als onderdeel van de archivistische beschrijving. Gewoonlijk bevat zij tenminste de handelende persoon, groepen personen of organisatie, de handelingen die zij verrichten en de onderwerpen waarop deze betrekking hebben alsmede de plaatsen en tijdstippen waarop deze geschieden.
  • Een analyse van een akte is een regest. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Bron

  • ANV, lemma 139.


Lexicon van Nederlandse Archieftermen (1983)

Een analyse is een beknopte weergave van de inhoud van de in een archiefbestanddeel voorkomende tekst(en).

Toelichting

  • Het beschrijven omvat het opsommen van de vijf archivistische kenmerken van het desbetreffende archiefbestanddeel: redactie, inhoud, ontwikkelingsstadium, datering en uiterlijke vorm.
  • De analyse geeft een samenvatting van de inhoud met een opsomming van de eventuele persoonsnamen, geografische aanduidingen, handelingen en/of mededelingen alsmede de datering.
  • Een verouderde term voor een analyse van een brief is briefregest.

Overgenomen uit


Relaties

UF:

BT:

NT:

RT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Feiten over AnalyseRDF-feed
Term Bron OmschrijvingEen analyse is een Samenvatting van de gegevens in een archiefstuk.
Term Bron ReferentieANV, lemma 139.
Term Bron RelatieArchiefstuk  +, Gegeven  +, Inhoudsomschrijving  +, Archivistische beschrijving  +, Akte  + en Regest  +
Term Bron TitelArchiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)
Term Bron ToelichtingDe analyse zal meer gegevens omvatten dan De analyse zal meer gegevens omvatten dan de inhoudsomschrijving als onderdeel van de archivistische beschrijving. Gewoonlijk bevat zij tenminste de handelende persoon, groepen personen of organisatie, de handelingen die zij verrichten en de onderwerpen waarop deze betrekking hebben alsmede de plaatsen en tijdstippen waarop deze geschieden.
  • Een analyse van een akte is een regest. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen. jk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen