Context

Uit ArchiefWiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Omschrijving

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen.

Context is:

a. van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefdeling in relatie tot de activiteiten en taken van de archiefvormer moet worden geïnterpreteerd;

b. van een archief: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische, maatschappelijke en technische omstandigheden waarbinnen de activiteiten en de wijze van taakuitvoering van een archiefvormer moeten worden geïnterpreteerd.

Toelichting
* Er wordt onderscheid gemaakt tussen de context van archiefstukken en archiefbestanddelen in administratieve en structurele zin en die in de zin van de relatie tussen archiefstukken, archiefbestanddelen en archieven met de omgeving waarin deze zijn ontstaan. Deze laatste kan blijken uit gegevens die niet uit het archief zelf komen, maar ook uit formele kenmerken en inhoud van de archiefstukken en de archiefbestanddelen.
Gerelateerde termen
* Archiefstuk, Archiefbestanddeel, Archiefafdeling, Gegeven, Archiefvormer, Archief
Referentie
* ANV, lemma 20

Remano (2004)

Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend.


Gerelateerde termen
* Archiefdocument
Referentie
* Remano

Internationale terminologie

Relatie(s)

Verwijzing(en)

Illustratie(s)

Oude terminologie


Omschrijving

Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen.

Archiefterminologie

Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (2003)

Context is:

a. van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefdeling in relatie tot de activiteiten en taken van de archiefvormer moet worden geïnterpreteerd;

b. van een archief: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische, maatschappelijke en technische omstandigheden waarbinnen de activiteiten en de wijze van taakuitvoering van een archiefvormer moeten worden geïnterpreteerd.

Toelichting

  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen de context van archiefstukken en archiefbestanddelen in administratieve en structurele zin en die in de zin van de relatie tussen archiefstukken, archiefbestanddelen en archieven met de omgeving waarin deze zijn ontstaan. Deze laatste kan blijken uit gegevens die niet uit het archief zelf komen, maar ook uit formele kenmerken en inhoud van de archiefstukken en de archiefbestanddelen.

Overgenomen uit

  • ANV, lemma 20.

Remano

Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend.

Bron

Internationaal

Relaties

RT: BT: NT:

Externe verwijzingen

Voorbeeld

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Projecten
Hulpmiddelen
Delen